AurinkoHaikaisee


Hama-hanke:Yhteisöllisyydellä ja yhteistyöllä elämyksiä ja elinvoimaa Koivujärvelle

Hama-hanke on harvaan asuttujen alueiden luonto-, ruoka-, kalastus- ja metsästysmatkailun kehittämishanke. Hankerehoitusta myönnettiin Ilkat-In Oy:n yrittäjille, jotka ovat Koivujärven vapaa-ajanasukkaita ja lisäksi sukujuuret Koivujärvellä.

Hankkeen tarkoituksena on Koivujärven luonto-, kalastus, -metsästys- ja ruokamatkailupalveluiden kehittäminen yhteistyössä alueen ihmisten ja toimijoiden kanssa. 
Tulevaisuuden elinvoiman ja elinkeinon mahdollistamiseksi Koivujärvellä ja haja-asutusalueella tarvitaan uusia
toimijoita, vahvaa verkostoyhteistyötä ja erilaista matkailun palvelutarjontaa. Koivujärvessä ja lähiympäristössä on tunnistettu jo paljon mahdollisuuksia edistää luonto-, kalastus-, metsästys ja ruokamatkailupalveluita.
Kysyntää on uusille matkailupalveluille erityisesti luontoon ja kalastukseen sekä myös metsästykseen ja ruokailuun. Osaamista hyödyntämällä yhteistyössä voimme tuotteistaa laadukkaita matkailupalveluita ja aikaansaada uutta elinkeinoa.

Hankkeen tavoitteena on luoda ja vahvistaa kestäviä vastuullisia matkailupalveluita Koivujärven ympäristöön,
jotka samalla lisäävät paikallisten asukkaiden hyvinvointia. Tavoitteena on rakentaa vahvempia yhteistyö- ja
verkostosuhteita lähialueen asukkaiden,vapaa-ajanasukkaiden, matkailupalveluntarjoajien ja yhdistysten sekä kuntien välillä.

Kyseessä on kartoitus- ja selvityshanke, joka mahdollistaa myös erilaisia tapahtumakokeiluja. Kartoitamme ja selvitämme Koivujärven asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden palvelutarpeita ja toiveita.Kartoitamme luonto-, kalastus-,metsästys-, ruokamatkailupalveluita tarjoavia toimijoita, joiden kanssa tehdä yhteistyötä ja rakentaaverkostoa elinkeinon edistämiseksi ympärivuotisesti.Selvitämme olemassa olevia luontoreittejä ja retkikohteita ja kartoitamme mahdollisuuksia uusille kohteille esimerkiksi suunnistus ja pyöräily. Selvitysten ja kartoitusten myötä tehdään toimintasuunnitelma verkoston yhteistyölle ja matkailupalvelukokeiluja

Hankkeen toimenpiteenä on myös kartoittaa palveluiden saavutettavuuteen liittyen markkinointi- ja viestintäkanavat muun muassa uudistamalla Koivujärven kotisivut.

Hanke aika on 30.9.2023 saakka. Hankkeen tavoitteiden ja toimenpideiden toteuttamiseen on Olvi-säätiö myöntänyt myös 9000,- euron apurahan.

Lisätietoa Hama-hanke Elyn sivut

Kartoituskyselyn tuloksiin voit tutustua alla olevasta linkistä. 

Kartoituskyselyn tuloksia

Opintomatka 19.5. raportti

Opintomatkan Raportti

Hankkeen loppuraportti

Loppuraportti