osakaskunnan johtokunnan järj kokous

PÖYTÄKIRJA

Koivujärven osakaskunnan hoitokunnan kokous

Paikka: Erälehto, Koivujärvi

Aika: 2.8.2021

Läsnäolijat: Keijo Heinonen

                   Ahti Kilvensalmi

                   Tapio Saastamoinen

                   Markus Tapaninen

                   Veli Ylönen (Tatu Tapanisen varamies)

                   Juhani Väyrynen (Erkki Kaurtolan varamies)

                   Tuomo Saastamoinen (pyydetty kokoukseen sihteerin valinnan varten).  

1§  Kokouksen avaus.

        Keijo Heinonen avasi kokouksen kello 19:40

2§ Hoitokunnan esimiehen valinta.

      Kokous päätti, että Keijo Heinonen jatkaa hoitokunnan esimiehenä seuraavaan

      osakaskunnan vuosikokoukseen saakka. Seuraava vuosikokous pidetään ennen

      huhtikuun loppua vuonna 2022, jos korona ei aseta ajankohdalle rajoituksia.

3§  Sihteerin ja rahastonhoitajan valinta.

      Kokous päätti yksimielisesti valita osakaskunnan sihteeriksi Tuomo Saastamoisen, joka lupautui hoitamaan pyydettyä tehtävää. Kokous päätti myös valtuuttaa Tuomo Saastamoisen rahastonhoitajan tehtävään sekä lakkauttamaan Mauno Rantosen nettipankkioikeudet ja avaamaan tilinkäyttöoikeuden itselleen.

4§  Koivujärven alivedenpinnan nosto.

      Kokous päätti valtuuttaa Ahti Kilvensalmen ja Markus Tapanisen eteenpäin viemään vedenpinnan nostohanketta ja informoimaan sen etenemisestä hoitokuntaa.

5§  Osallistuminen Koivujärvi ry:n  nettisivujen ylläpitoon.

      Kokous päätti osallistua nettisivujen ylläpidosta syntyviin kustannuksiin ja valtuutti

      Tuomo Saastamoisen sopimaan kustannusten jaosta.

   Kokous päättyi kello 20:32

Jätä kommentti