Vesialueen osakaskunnan kokous

Esityslista Koivujärven vesialueen osakaskunta 18,06.2022 klo:12,00

Koivujärven osakaskunnan vuosikokous

Paikka: Erälehto, Koivujärvi

Aika:18.06.2022 valtakirjojen tarkistus klo:12.00 alkaen

1§  Kokouksen avaus.

2§ Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja äänten laskijoiden   

valinta.

3§  Kokouksen laillisuus.

4§  Todetaan paikalla ja edustettuina olevat osakaskunnan osakkaat ja heidän omistamansa kiinteistöt ja niiden osuuksien suuruudet sekä päätetään äänestysmenettelystä.

      vaihtoehto 1: Hyväksytään yksimielisesti tehty osakas- ja osuusluettelo   

                            kokouksessa käytettäväksi äänestysluetteloksi.

      vaihtoehto 2: Päätetään yksimielisesti, että äänestyksen sattuessa jokaisella

                            osakkaalla on yksi ääni.

      vaihtoehto 3: Päätös äänestysmenettelystä tehdään tarvittaessa kokouksen    

                            kuluessa.

      Päätettiin valita vaihtoehto

5§  Kokouksen esityslistan hyväksyminen.

6§  Hoitokunnan  laatima kertomus vuoden  2021 toiminnasta.

7§  Hoitokunnan selostus vuoden 2021 tileistä sekä toiminnantarkastajien niistä

      antama lausunto.

 8§  Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

       hoitokunnalle ja muille tilivelvollisille.

 9§  Kalastuksen järjestäminen osakaskunnan vesialueella.

      Hoitokunta esittää pitää kalastuksesta perittävät maksut ja

       pyydysyksikkömäärät ennallaan.

        osakkaat

        Verkkolupia myydään enintään 8 kpl hintaan 2 €/verkko. Uistelu, katiskat,

        käestely ja tuulastus ovat vapaita maksuista. Rapumerkkejä myydään enintään 30

        kpl hintaan 3 €/merta. Hoitomaksu on 5 €/kausi.

        Rysäpyynnin maksu osakkaille on 30 €/rysä. Rysälupia myydään

        korkeintaan kolme kappaletta/osakas ja rysän korkeus on rajoitettu kolmeen metriin.

        pienosakkaat

        Verkkolupia myydään enintään 4 kpl hintaan 2 €/verkko. Uistelu, katiskat,

        käestely ja tuulastus ovat vapaita maksuista. Rapumerkkejä myydään enintään 15  

        kpl hintaan 3 €/merta. Hoitomaksu on 5 €/kausi ja mökkiluvan hinta 25 €/kausi.

        ulkopuoliset kalastajat

        Koivujärven vanhan koulupiirin alueella asuville voidaan myydä pienosakaslupia.

        Esimies tai hoitokunta voivat harkinnanvaraisesti myydä pienosakaslupia myös

        koulupiirin ulkopuolisille henkilöille.

10§  Kuluvan vuoden kalastusta koskevat rajoitukset.

        Hoitokunnan esitys rajoituksista. Syvänselälle, Vuohenselälle ja Samakkoselälle              päätetyn

        60 mm minimisolmuvälin. Kyseisillä alueilla 60 mm solmuvälirajoitus on voimassa

        ympäri vuoden ja rajoitusalueilla saa pyytää myös alle 20 mm solmuvälin verkoil

        Muualla verkon silmäharvuuden alaraja on talvipyynnissä (jääaika) 50 mm. 

        Ravustukselle esitetään valtakunnallista aikarajoitusta.  

         Ravun alamitaksi päätettiin 10 cm.

11§  Kalaveden hoitotoimenpiteet (kalojen istutukset).

        Hoitokunta esittää, että kalaistutuksia ei tehdä.

12§  Vesialueella tapahtuva metsästys.

        Hoitokunta, että osakkailla ja pienosakkailla on vapaa sorsastusoikeus

        Koivujärven osakaskunnan vesialueella. Lisäksi jatketaan käytäntöä, että minkin

        hännästä maksetaan 10 €/kpl.

13§  Kalastuslupien myynti. 

        Hoitokunta esittää, että kalastus- ja rapulupien myyjänä jatkaa Keijo Heinonen, joka   

        myöntää myös erikoisluvat.


14§  Kalastuksen valvonnan järjestäminen.

15§  Pyydysmerkkien käyttäminen ja uusien pyydysmerkkien käyttöönotto. 

16§  Palautettujen omistajakorvausten käyttö.

17§  Osakaskunnan tulo ja menoarvio vuodelle 2021. 

      Tulo- ja menoarvion kuluvalle vuodelle. Tulot ja menot ovat   

        molemmat 4920 € ja ne arvioitu edellisvuoden tietojen perusteella.

18§  Hoitokunnan jäsenten palkkiot.

        Hoitokunta esittää, että palkkiot pidetään ennallaan.

19§  Hoitokunnan jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varamiehet.

        Vuoden 2021 hoitokunta: Ahti Kilvensalmi (varamies Veijo Rökman) erovuorossa 2022

                                                 Markus Tapaninen (varamies Ilkka Brandt) erovuorossa 2022

                                                 Tapio Saastamoinen (varamies Esa Saastamoinen) erovuorossa 2022

                                                 Tatu Tapaninen (varamies Veli Ylönen) valittu 2021

                                                 Keijo Heinonen (varamies Risto Saastamoinen) valittu 2021

                                                 Erkki Kaurtola (varamies Juhani Väyrynen) valittu 2021

20§  Toiminnantarkastajat ( 2 henkilöä) ja heidän henkilökohtaiset varamiehet.

        Vuoden 2021 toiminnantarkastajat Pirjo Manninen

        (varamies Jukka Saastamoinen) ja Kari Kananen (varamies Timo Niskanen).

 21§  Osakaskunnan kokousedustajat kalatalousalueen kokouksissa ja heidän

         varamiehet.

22§   Osakaskunnan vesialueen muu käyttö.

         Vuoden 2022 muu käyttö, Itikkaperän perhokalastajien vuokrasopimus.

23§   Pöytäkirjan nähtävillä olo aika ja paikka sekä lehdet, joissa kokouskutsut  

         julkaistaan.

          Hoitokunnan esitys vuosikokoukselle ilmoitusten julkaisijoiksi Kiurvesi ja

           Pielavesi-Keitele lehteä sekä Koivujärvi ry:n kotisivuja       

24§   Muut esille tulevat asiat.

         Alivesipinnan suunnittelun aloitus ja kustannusarvion laadinnan aloitus

25§   Kokouksen päättäminen

        

Kokouksen puolesta

_____________________________         _____________________________ 

puheenjohtaja                                            sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

_____________________________         _____________________________                           

Jätä kommentti